Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
(w różnym stopniu).


W naszej placówce oprócz zajęć na różnych etapach edukacyjnych odbywających się na terenie szkoły,
prowadzimy także zajęcia indywadualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu) odbywające się w domu ucznia.

Podstawą objęcia dzieci i młodzieży nauczaniem indywidualnym jest orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
w tym poradnię specjalistyczną.