AlpakoPower

W Warsztatach Terapii Zajęciowej nr 4 w Starym Lubiejewie trwa realizacja
projektu ,,AlpakoPower”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy
Szansa wraz z Partnerem Fundacją PZU, w programie “Młodzi niepełnosprawni
– sprawni z Fundacją PZU” 
Bezpośrednim celem projektu jest aktywizacja społeczna, rozwój kompetencji
takich jak komunikacja, praca w zespole, umiejętność diagnozy własnych
mocnych i słabych stron, terapia sensoryczna i psychologiczna 30
niepełnosprawnych osób, uczestników WTZ oraz uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Starym Lubiejewie. W okresie realizacji projektu: 17.08.2020 -
17.02.2021 r. uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach alpakoterapii
prowadzonej przez „Alpakoteroapia Narsena”, zajęć w formule gier
terenowych, społecznych oraz spotkań z psychologiem.
Alpakoterapia jest to terapia polegająca na współpracy terapeuty i pacjenta z
alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając na

rozwój sfery emocjonalnej 
i poznawczej i poprawy samopoczucia. Kontakt z alpakami pozytywnie wpływa
na uczestników projektu, wspomaga rozwój ruchowy, budowanie samooceny
oraz uczy pewności siebie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza