Informacja Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.
Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Załączniki:
1.     Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
2.     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04
3.     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN
4.     Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza