Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Zapraszamy do włączenia się w akcję "zapalamy się na niebiesko"- 2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.
Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. W pierwszych latach XXI wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu (30 przypadków na 10 000 urodzeń).

Proponujemy obejrzeć zamieszczony na profilu " Blog Ojciec" film wyjaśniający to zaburzenie rozwoju: