Zdalne nauczanie: propozycje na kolejny tydzień dla poszczególnych oddziałów

I.                  Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Klasy I-III:
2.      Zwiastuny wiosny - rozpoznajemy wiosenne kwiaty/ Wiosna - Antonio Vivaldi - lekcja dla dzieci : https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
3.      Zabawy rozwijające małą motorykę : https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw

II.            Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Klasy IV- VIII:

Ponadto dla wszystkich w miarę możliwości:
                                   Matematyka: https://www.matzoo.pl/

III.    Trzyletnia Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie:

  1.      Za zadanie na ten tydzień proponujemy: pracę fizyczną dla dobra domu i rodziny (np.    porządki w domu, wiosenne prace w ogródku, przy zwierzętach - (w miarę możliwości);

           Wiosna motywuje nas do tego, by:
·        wysprzątać w domu,
·        zadbać o moje otoczenie i otoczenie domu, czyli podwórko,
·        zadbać też o siebie, o swoje zdrowie i sylwetkę
·        zadbać też o stan ducha, abym tryskał radością.

2.      Wielkanocne kartki krok po kroku: https://www.facebook.com/463673670401599/videos/218232462630302/

4.      Zmiana czasu: https://www.matzoo.pl/ – KLASA 3 – KALENDARZ I CZAS:
a)      punkt 6 – Która godzina? (po południu) http://www.matzoo.pl/klasa3/ktora-godzina-po-poludniu_64_507
b)      punkt 7 – Godziny i zegary: http://www.matzoo.pl/klasa3/godziny-i-zegary_64_511.

IV.  Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:
1.      Zabawa rączkami:
2.      Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja

V.               Nauczanie indywidualne – w zależności od przynależności do danego, podanego powyżej oddziału klasowego.

Ponadto dla wszystkich uczniów:
Religia: Stworzenie świata - Mocni w Duchu Dzieciom https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna: https://dzieciecapsychologia.pl/
Gry edukacyjne dla dzieci: http://pisupisu.pl/