Zajęcia podczas dni wolnych od nauki

     W naszym Zespole w pierwszym tygodniu ferii odbywały się róże zajęcia dla naszych podopiecznych.
Dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach zorganizowanych przez dyżurujących nauczycieli:
·         sensoplastyka
·         integracja sensoryczna
·         szycie na maszynie
·         ćwiczenia małej motoryki
·         zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
·         malowanie przestrzenne
·         zajęcia matematyczne
·         gry i zabawy stolikowe.
W środku tygodnia dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami wybrali się do Warszawy na wystawę klocków LEGO oraz obowiązkowy obiad w McDonald’s.
Ponadto uczniowie zostali zaproszeni do świata e-sportu, czyli Klubu Gracza DFL oraz mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach tanecznych z Panią Kingą Pochmarą, za co składamy serdeczne podziękowania.