Wyjazd na SOR10 października, dzięki uprzejmości pracowników SPZZOZ, zwiedziliśmy SOR przy szpitalu im. M. Skłodowskiej-Curie. Zwiedzanie zaczęliśmy od sali reanimacyjnej wyposażonej w dwa stanowiska, gdzie na ochotniku pokazano nam jak wyglądają pierwsze badania. Następnie udaliśmy się do sali intensywnej opieki medycznej wyposażonej w trzy stanowiska i sali chirurgiczno-gipsowej. W dalszej kolejności ratownik medyczny opowiedział o swojej pracy oraz przeprowadził pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zabezpieczania i usztywniania kończyn po urazach, zakładania gipsu i działania systemu kompresji klatki piersiowej LUCAS.  Na zakończenie mieliśmy możliwość obejrzenia karetki podstawowej P, specjalistycznej S i karetki transportu szpitalnego którą najmłodsi uczestnicy mogli się przejechać.
                                                                                                        Opracowanie tekstu Piotr Witkowski