Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

WW dniu 7 października 2019 r. uczniowie wzięli udział w wyborach Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Zebraliśmy się w stołówce szkolnej zaraz po przerwie śniadaniowej. Na początku głosowania opiekunowie Samorządu Uczniowskiego przedstawili wszelkie informacje dotyczące zasad wyborów, a następnie rozdali wszystkim uczniom karty do głosowania. Każdy uczeń oddawał swój głos na wybranego przez siebie kandydata. Nad  prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna, która zaraz po wpłynięciu do urny wyborczej wszystkich kart, rozpoczęła przeliczanie oddanych głosów i chwilę później ogłosiła oczekiwane przez wszystkich następujące wyniki wyborów.

Przewodnicząca szkoły: Małgorzata Rusak

Zastępca : Michał Ambroziak

Sekretarz: Dominika Adamska.

Ponadto wybraliśmy również uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym będą działać na rzecz szkoły w różnych sekcjach. Przedstawicielami sekcji zostali następujący uczniowie:

1. Sekcja Porządkowo – Użyteczna – Gabriel Borowy

2. Sekcja Kulturalno – Rozrywkowa – Jakub Malec

3. Sekcja sportowa – Wiktoria Szymańczyk.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego bardzo serdecznie dziękują wszystkim uczniom i nauczycielom za uczestnictwo, za frekwencję i oddane głosy, a nowemu Zarządowi SU życzą owocnej pracy oraz miłej współpracy przy organizacji wszelkich przedsięwzięć szkolnych.

                                    Opracowanie tekstu: Ewa Kaczmarczyk, Katarzyna Karpiej, Aleksandra Pisowacka