Rehabilitacja w OST-MED


Uczniowie na rehabilitacji w OST-Med Centrum Rehabilitacji Ruchowej
https://www.facebook.com