Leśniczówka w Bieli

17 października pojechaliśmy do leśniczówki w Bieli należącej do Nadleśnictwa Ostrów Maz. Tego dnia lekcje spędziliśmy przy tablicach pokazowych na łonie natury. Pan leśniczy, oprowadzając nas po lesie, opowiadał nam o trudach swojej pracy i przekazał nam mnóstwo ciekawych informacji o leśnym ekosystemie. Młodzież poznała zasady zachowania w lesie, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, budowę lasu, rośliny i zwierzęta zamieszkujące okoliczne lasy. Dowiedzieliśmy się dużo o dokarmianiu zwierząt: o paśnikach, lizawkach i magazynach żywności. Była to bardzo pouczająca wycieczka. Dziękujemy panu leśniczemu Edwardowi Lipskiemu i panu podleśniczemu Przemysławowi Kowalczykowi za oprowadzenie po lesie i bardzo ciekawe opowieści.
                                                                                            Opracowanie tekstu Piotr Witkowski