Grzybobranie

W dniu 20.09.2019r. uczniowie obejrzeli wystawę grzybów w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, której współorganizatorem jest Nadleśnictwo Ostrów
Mazowiecka.
Wystawa miała na celu zainteresowanie uczniów tematyką bezpiecznego grzybobrania.
Na wystawie zgromadzono różne grzyby kapeluszowe, które można obejrzeć, powąchać,
a niektóre dotknąć. Przewodniczki tej wystawy zapoznały wszystkich z zasadami właściwego
zbierania grzybów, w jaki sposób rozróżniać grzyby jadalne od trujących. Omówiły zasady
bezpiecznego zachowania się w lesie, a także jak ochronić się przed kleszczami.