ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA organizowaliśmy również na terenie naszej szkoły. Były pieczone kiełbaski, ziemniaki i inne smakołyki. Dzieci brały również udział w różnych zabawach i konkursach.

 

Święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - ciąg dalszy☺Kolejna grupa naszych uczniów piekła ziemniaki i kiełbaski na ognisku. ☀☀☀Dzięki pięknej i słonecznej pogodzie uczniowie z radością brali również udział w różnych zabawach⚽🎾⛹ i konkursach z ziemniakiem w roli głównej☺
                                Opracowanie: Justyna Ostrowska


Dzień Pieczonego Ziemniaka - Antonowo 2020

Kolejna grupa wybrała się na jesienne ognisko. Odwiedziliśmy teren Wojskowego Koła Łowieckiego nr 137 "JENOT" w Komorowie. Pan Łukasz Legacki na początku odegrał dla nas tradycyjne powitanie łowieckie oraz pokazał różne rodzaje poroży. Mieliśmy okazję uzupełnić lizawki dla zwierząt oraz wejść na ambonę. Dziękujemy bardzo za przepyszną grochówkę, kiełbaskę oraz napoje kołu łowieckiemu nr 137. Panu Łukaszowi dziękujemy za przygotowane atrakcje i ciekawe opowieści o tajnikach lasu.


AlpakoPower

W Warsztatach Terapii Zajęciowej nr 4 w Starym Lubiejewie trwa realizacja
projektu ,,AlpakoPower”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy
Szansa wraz z Partnerem Fundacją PZU, w programie “Młodzi niepełnosprawni
– sprawni z Fundacją PZU” 
Bezpośrednim celem projektu jest aktywizacja społeczna, rozwój kompetencji
takich jak komunikacja, praca w zespole, umiejętność diagnozy własnych
mocnych i słabych stron, terapia sensoryczna i psychologiczna 30
niepełnosprawnych osób, uczestników WTZ oraz uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Starym Lubiejewie. W okresie realizacji projektu: 17.08.2020 -
17.02.2021 r. uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach alpakoterapii
prowadzonej przez „Alpakoteroapia Narsena”, zajęć w formule gier
terenowych, społecznych oraz spotkań z psychologiem.
Alpakoterapia jest to terapia polegająca na współpracy terapeuty i pacjenta z
alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając na

rozwój sfery emocjonalnej 
i poznawczej i poprawy samopoczucia. Kontakt z alpakami pozytywnie wpływa
na uczestników projektu, wspomaga rozwój ruchowy, budowanie samooceny
oraz uczy pewności siebie.

Alpakoterapia

  Uczniowie naszej szkoły korzystają z alpakoterapii.

Jest to terapia polegająca na współpracy terapeuty i pacjenta z alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając na rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej i poprawy samopoczucia. Kontakt z alpakami pozytywnie wpływa na uczniów, wspomaga rozwój ruchowy, budowanie samooceny dziecka oraz uczy pewności siebie. Uczniowie uczą się empatii i odpowiedzialności za drugą istotę.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W dniu 1 września o godz. 8.30 zebraliśmy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na sali gimnastycznej, aby uroczyście rozpocząć nowy rok nauki szkolnej. Pani dyrektor, Marta Zommer przywitała wszystkich uczniów, szczególnie tych, którzy w tym roku rozpoczną naukę w naszej szkole, rodziców, grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły. Następnie przekazała informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego i przede wszystkim wytyczne jakie obowiązują z powodu pandemii koronawirusa COVID- 19. Na zakończenie krótkiego spotkania, Pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia owocnej pracy w jakże specyficznych warunkach nauki i pracy w bieżącym roku szkolnym.
Opracowanie: Ewa Kaczmarczyk